MostraRevisions

Revisions per fonts.conf

Les revisions li permeten seguir diferències entre múltiples versions d'una publicació.

RevisióOperacions
2010-04-20 16:47 per Ivan

Incloc l’etiqueta «KISS».

revisió actual
2010-03-19 15:03 per Ivan

Incloc l’etiqueta «bricolatge».

2010-03-19 14:55 per Administrador