MostraRevisions

Revisions per Europa no és patentable!

Les revisions li permeten seguir diferències entre múltiples versions d'una publicació.

RevisióOperacions
2010-03-18 01:47 per Ivan

Reemplace l’etiqueta «santa Procòpia» per patents.

revisió actual
2010-03-18 00:22 per Administrador